„A közjog és a magánjog a változó időben” nevet viselő egész napos szakmai konferencián neves külföldi és hazai előadók tisztelegtek a 152 évvel ezelőtt Dunaszerdahelyen született, a Magyar Tudományos Akadémia tagjának is megválasztott egyetemi tanár kimagasló életműve előtt. Szladits Károly szakmai munkásságának legjelentősebb eredménye a Magyar magánjog című gyűjteményes munka, amelynek főszerkesztője és egyik társszerzője volt. Hatkötetes monográfiájában a második világháború előtti polgári jogot elemezte.

A szakmai konferencia résztvevőit Varga Judit Magyarország igazságügyi minisztere és Viliam Karas, a Szlovák Köztársaság igazságügyi minisztere üdvözölték.

Dr. Mészáros Lajos emeritus alkotmánybíró és egyben a konferencia védnöke nyitó beszédében arra emlékeztetett, hogy Szladits Károly munkásságán keresztül nagy hatást gyakorolt a jogtudományra és ezáltal a bírói gyakorlatra is. Szakmai leiratai kiállták az idő próbáját: „Ma, amikor a tudományos műhelyek magánjogi doktrínákról értekeznek, amikor az Alkotmánybíróság, a Kúria és a rendes bíróságok bírói igyekeznek meglelni az igazságot, az egyik igazi véleményformáló autoritás, akivel magánjogi kérdésekben, jogvitákban érvelnek, az Szladits Károly.”

A konferencia résztvevői a délelőtt folyamán elsőként Sulyok Tamás, a magyar Alkotmánybíróság elnökének „Magánjogi gondolatok érvénysülése az Alkotmánybíróságon                         Szladits Károly nyomán” című előadását hallhatták. Ezt követően Szigeti Ľuboš, a szlovák Alkotmánybíróság elnökhelyettese, Paczolay Péter, az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírója és Števček Marek, a Pozsonyi Comenius Egyetem rektora szólaltak meg.

További részletek: kattintson ide                      

A délutáni előadásokat Pfundtner Edit, a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának államtitkára moderálta. Szladits Károly munkásságát előadásaikban Patyi András, a Kúria elnökhelyettese, Šikuta Ján, a szlovák Legfelsőbb Bíróság elnöke és Ida Hanzelová, a szlovák Legfelsőbb Bíróság volt bírója is méltatták. A román közjog és magánjog helyzetéről Puskás Bálint és Varga Attila a román Alkotmánybíróság bírói értekeztek. Korhecz Tamás, a szerb Alkotmánybíróság bírója a szerb állam kártérítési felelősségéről beszélt.

A Közép-európai alapítvány (CEF) egyik fontos célja, hogy megteremtse a közös gondolkodás nyílt fórumait, ezért megtiszteltetésnek érezte, hogy főszervezője lehetett ennek a magas szakmai értékű rendezvénynek és ezzel tiszteleghetett a magyar jogtudomány, illetve a 20. századi modern magyar magánjog iskolateremtő egyéniségének, Szladits Károlynak.