Újabb lépés a zöldebb ipar és a zöldebb gazdaság felé, ipari szereplők kezdeményezésére a kormány észszerűsítené a parkolóban elhelyezett napelemek telepítését – közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a Gazdaságfejlesztési Minisztérium – szigorúan a fásítási elvárások megtartása mellett – társadalmi egyeztetést indít a parkolókban elhelyezett napelemek telepítéséről, amely egyszerre segíti a zöld átállást, tovább erősíti a vállalkozások versenyképességét és hozzájárul a munkahelyek megvédéséhez, a gazdasági növekedés helyreállításához.
Ismertetik, hogy a jelenlegi jogszabályi előírások értelmében 10 gépjárműnél nagyobb parkoló létesítésekor minden megkezdett 6 parkolóhely után 1 darab fát szükséges ültetni, a parkoló felületek árnyékolásának biztosítása érdekében.
Hozzátették, ez a szabályozás – az ipari szereplőktől származó jelzések szerint – hátráltatja a napelemek hatékony elhelyezését, egyúttal visszaveti az ipar és a gazdaság zöldítését.
Hangsúlyozták, a szankciós energiaválság továbbá rámutatott, hogy a lakosság és a vállalkozások védelme érdekében növelni kell az energiafüggetlenséget és az ellátásbiztonságot. Mindezek okán a GFM a fásítási, zöld elvárásokat és szempontokat megtartó javaslatot dolgozott ki.
Annak érdekében, hogy Magyarország energiaszuverenitása tovább erősödjön, valamint növekedjen a megújuló energiatermelés, a GFM javaslata a gazdasági-ipari-kereskedelmi területek esetében megkönnyítené a parkolókban elhelyezett napelemek telepítését, azzal a szigorú és egyértelmű kikötéssel, hogy a környezetvédelmi, fásítási elvárások nem sérülhetnek – emelte ki a minisztérium.
Kifejtették, a javasolt módosítás értelmében a parkolóhelyek fásítását, amennyiben napenergia-hasznosító létesítmények elhelyezésére is sor kerül, úgy lehetséges megvalósítani, hogy az ne befolyásolja negatívan az energiahasznosító létesítmények működését és hatékonyságát. A telepítendő és előírt fák mennyisége változatlan marad, hiszen gazdasági-ipari-kereskedelmi besorolású területeken is csak akkor lehet kiváltani a parkolóhelyen történő fásítást napenergia hasznosító létesítmények elhelyezésével, ha ezzel egyidejűleg az ingatlan tulajdonosa a területen belül védőfásítással, vagy kijelölt területen történő fásítással teljesíti a fatelepítési kötelezettségét úgy, hogy a telepített lombos fák száma nem lehet kevesebb az összes várakozó- (parkoló) helyek számának egyhatod részénél.
Jelezték, a gyakorlatban meglévő fák esetében tehát átültetéssel, új parkoló kialakításakor megfelelő fatelepítéssel lehetséges eleget tenni a jogszabályi követelményeknek. A nem gazdasági-ipari-kereskedelmi besorolású területeken a napenergia-hasznosító létesítmények alapterülete a parkolófelületek területének 30 százalékát nem haladhatja meg.
A módosító javaslat hamarosan elérhetővé válik a kormányzati portálon – tájékoztatott a Gazdaságfejlesztési Minisztérium.